Zebranie XI 2019

W dzień 10 listopada 2019 roku odbyło się pierwsze po sezonie pszczelarskim spotkanie radomskiego Koła.

  W spotkaniu uczestniczącym Starosta Radomski  Pan Waldemar Trelka , Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa  Pani Renata Kiraga , Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu, Rzecznik Prasowy  Pan Marcin Genca  oraz Prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy Ziemi Radomskiej  Pan Grzegorz Brzeski .

  Spotkanie poprowadził Prezes Koła  Pan Lucjan Walasek  poruszające tematy dotyczące:

  1. Wyjazd w dniu 7 grudnia do Częstochowy z okazji 31 ​​Ogólnopolskiej Pielgrzymki Pszczelarzy na Jasnej Górę.
  2. Mszy Świętej w intencji pszczelarzy, która odbywa się w dniu 8 grudnia o godz. 10.00 w kościele Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu.
  3. Wymagany zwrot refundacji sprzętu dla pszczelarzy.
  4. Zmian jakie zachodzą w naszym życiu oraz wpływ tych funkcji na rozwój rodziny pszczelich.

  Po krótkiej przerwie V-ce prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy Ziemi Radomskiej  Pan Mariusz Górnik  wygłosił prelekcję na temat tematów związanych z prowadzeniem Rolniczego Handlu Detalicznego oraz Sprzedaży Bezpośredniej.

  W sprawie pojawiających się doniesień o występowaniu na naszych terenach zgnilca amerykańskiego głosu zabrał Prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy Ziemi Radomskiej  Pan Grzegorz Brzeski . Omówił założenia tego zjawiska oraz wnioski ze spotkań odbytych w innych kołach naszego regionu.

  Kulminacyjne podejście zebrane było wręczenie nagród dla zwycięzców konkursu pasiek. V-ce Prezes Koła  Pan Kazimierz Kwiecień  przedstawił historię konkursu oraz zaprezentował i omówił pasieki biorące udział w konkursie.

Nagrody wręczał Starosta Radomski  Pan Waldemar Trelka .

Pierwsze miejsce ex aequo zajęła pasieka  Pana Lucjana Walaska  oraz  Pana Roberta Mroczka , trzecie miejsce zajęła pasieka, której właścicielem jest  Pan Stanisław Śledź .

Dodaj komentarz