Rok w pasiece

Harmonogram prac w pasieceUWAGI
StyczeńZapewniamy spokój zimującym rodzinom.
Dokarmiamy sikorki daleko od uli.
Uzupełnianie wiedzy.
Remont sprzętu i wykonywanie nowych ramek.
LutyPodkarmianie ciastem cukrowo-pyłkowym, ocieplenie powałki.
Przed pierwszym oblotem instalacja poidła.
Remont sprzętu, drutowanie ramek, czyszczenie starych ramek.
Wytapianie starych plastrw.
Uzupełnianie wiedzy - udział w szkoleniach.
MarzecWymiana - oczyszczenie dennic.
Kontrola ilości pokarmu.
Zacieśnianie gniazda zależnie od ilości pszczół, wyjęcie ramek bez pokarmu i zbędnych plastrów z pokarmem.
Podawanie wody do ula, np. w małych słoiczkach na powałkę.
Przeprowadzanie wiosennych zabiegw antywarrozowych.
Likwidowanie Izolatora dra Petra Chmary - jeśli ktoś stosuje.
KwiecieńŁączenie słabych rodzin.
Dodawanie ramek z suszem dziewiczym do rodzin średnich i słabszych.
Podawanie ramek z węzą pomiędzy ramki z czerwiem w mocnych rodzinach.
Pod koniec miesiąca kontrola obecności mateczników.
MajZakładanie miodni.
Można przełożyć ramki z czerwiem zasklepionym do miodni
Wkładanie węzy do odbudowy.
Wkładanie do rodni ramki pracy.
Zakładanie izolatora 2-3 ramkowego do rodni ( jeśli ktoś stosuje).
Kontrola nastroju rojowego.
Uruchomienie topiarki słonecznej.
Miodobranie.
Robienie odkładów.
CzerwiecWycinanie czerwiu trutowego z ramki pracy.
Przeglądy co 8-9 dni - kontrola czy nie ma mateczników (kontrola nastroju rojowego).
Wytapianie wosku z "dzikiej budowy" i ramki pracy w topiarce słonecznej.
Wymiana matek.
Robienie odkładów.
Miodobranie.
LipiecWyjęcie izolatora 2-3 ramkowego.W zależności od przyjętej metody gospodarki pasiecznej.
Likwidacja ramek pracy.
Podkarmianie pobudzające (stymulacja) do wychowu czerwiu (syrop cukrowy 1:1).
Likwidowanie miodni.
Zabiegi przeciwwarrozowe
SierpieńWygryzanie się pszczoły zimowej (koniec lipca do 10 września).W zależności od przyjętej metody gospodarki pasiecznej.
Podawanie pokarmu - syropu cukrowego - dokarmianie pszczół (jeśli nie planuje się pozyskiwania późnych pożytków np.. nawłoci, wrzosu)
Zakładanie izolatora dra Chmary (jeśli ktoś stosuje).
Układanie gniazd na zimę.
Wymiana matek.
Prowadzenie zabiegw przeciwwarrozowych (odymianie Apiwarolem, lub stosowanie paskw Biowaru).
Wrzesień15 wrzesień zdejmowanie/odkładanie miodni
Usuwanie paskw Biowaru, inne zabiegi przeciwwarrozowe.
Jeśli wybierano późne pożytki dokarmianie pszczół Inwertem cukrowym
Izolowanie matek w izolatorach na 3-4 tygodnie i kontrolne odymianie.
PaździernikPo 6-8 tygodniach od założenia wyjmowanie pasków Biowar, inne zabiegi przeciwwarrozowe.
Zakładanie poduszki wypełnionej liśćmi paproci na powałkę.
ListopadWapnowanie pasieczyska.
Dobra wentylacja dennicy, otwieranie wentylacji w powałce,
GrudzieńZapewnienie spokoju na pasieczysku.